Những đối tượng nào đủ điều kiện tuyển sinh du học Nhật Bản ?

8/11/2016 3:25:34 PM
Học sinh đang học kỳ II lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp PTTH

 

 

·     Học sinh đang học kỳ II lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp PTTH

 

·     Sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, trung cấp, cao đẳng,đại học.                  

·     Tu nghiệp sinh đã hoàn thành trương trình tu nghiệp tại Nhật Bản và trở về Việt Nam .                

·     Những người đã có chứng chỉ N5 (chứng chỉ tiếng nhật sơ cấp)

 

·     Độ tuổi có thể du học là dưới 30 tuổi                 

     Những bạn chưa có chứng chỉ N5 phải tham gia khóa học sơ cấp (3 tháng) tại Việt Nam

 

Cập nhật lần cuối: 8/11/2016 3:25:34 PM

ve trang truocVề trang trước ban inBản in gui emailGửi email


Bài viết liên quan