Du học sinh có được nhà trường giới thiệu cho việc làm thêm không? Thu nhập từ làm thêm được bao nhiêu?

8/11/2016 3:25:06 PM
Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm thêm cho 100% du học sinh.

  

 

Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm thêm cho 100% du học sinh. Thời gian làm thêm theo quy định của pháp luật Nhật Bản là 28 giờ/tuần. Tiền lương mỗi giờ khoảng 180.000 đồng. Ngoài ra du học sinh có thể đi làm thêm vào các kỳ nghỉ nếu vẫn đảm bảo sức khỏe để học tập.

 

Cập nhật lần cuối: 8/11/2016 3:25:06 PM

ve trang truocVề trang trước ban inBản in gui emailGửi email


Bài viết liên quan